سرمقاله

آگاه شدن از وقایع و رویدادهای جدیدی که در پیرامون آدمی رخ می دهند از آغاز خلقت نیاز همیشگی او بوده است . این نیاز در دوران مختلف از طریق ارتباطات غیرکلامی (نقاشی ، آتش ، دود) و کلامی به شکلهای گوناگون تامین شده است ؛ اما با پیدایش خط و نوشته و تاسیس رسانه های مکتوب و متعاقب آن رسانه های الکترونیکی (رادیو،تلویزیون) و گسترش و رشد غیرقابل تصور و خیره کننده آنها اشکال خبر رسانی در مقایسه با گذشته تفاوت یافته و حساسیت و واقعیت آنها بیشتر شده است ؛ به عبارت دیگر اگرچه رسانه ها کارکردهای ضروری مختلفی چون راهنمایی، رهبری،آموزشی،سرگرمی سازی و اطلاع رسانی دارند قطعا با پیدایش انواع متعدد رسانه ها به ویژه رسانه های مجازی مانند سایتها،سرعت انتقال خبر غیرقابل تصور شده است با توجه به کثرت رسانه ها و رقابت فشرده ای که بین آنها وجود دارد کار خبررسانی مشکل تر ولی به دلیل نقش آن در تصمیمهای کلان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است در زمانهای نه چندان دور پیش از پیدایش رسانه های الکترونیکی و مجازی اطلاع رسانی تقریبا در انحصار رسانه های مکتوب بود و آنها در تولید و انتشار اخبار رقیبی نداشتند ، اما امروزه رسانه های قدرتمندی ظهور پیدا کردند که در کمترین زمان ممکن حتی از محل وقوع، خبر را مستقیما به سراسر جهان مخابره می کنند .

داشتن ارتباط قوی رسانه با قشرهای مختلف مردم، شخصیتهای سیاسی و غیرسیاسی و دولتمردان از جمله ویژگی های مهمی است که در موفقیت رسانه نقش اساسی دارد هرقدراین ارتباط بیشتر و گسترده تر باشد دست رسانه پرتر است.

همه متخصصان و صاحب نظران علوم ارتباطات در ضرورت ارتباط تنگاتنگ رسانه با مردم اتفاق نظر دارند برخی در مورد نزدیکی بیش از حد عوامل خبر با دولتمردان هشدار می دهند و این رابطه را برای استقلال رسانه ها مضر می دانند در مجموع رسانه ها و دولتمردان چاره ای بجز همکاری ترکیبی و متقابل ندارند اما رسانه نباید صرفا یک سیم رابط و یک بوق باشد و ماهیت و رسالت مقدس خود را فراموش کند.

یکی از عوامل مهم در رسانه خطوط قرمز و سانسورهای محتلفی است که رسانه باید آن را لحاظ نموده ،که در اکثر مواقع رسانه را از مسیر اصلی خود دور مینماید، حا ل آنکه رسانه باید با خود رسالت خبری را حفظ و در مسیر واقعیت گویی و راستی پردازی گام بردارد.

باید ها و نباید ها در ارسال خبر جزعی از واقعیت انکار ناپذیر یک رسانه می باشد که با توسل به آن ، رسانه می تواند خود را به نوعی ، ارتقاع داده و در نزد مخاطب وجهه اندوزی نماید ، اما رعایت آن در هر دوره و زمان می تواند مخاطب را از سر در گمی و ایجاد تشویش برهاند ودر دراز مدت مخاطب را به خود نزدیکتر کرده و با رعایت تمامی سلایق و نظریات آنان را نیز در درون خود جای بدهد.

حال با این تفکر در بین شما هستیم تا با کمک و انعکاس نقطه نظرات ودرد دلهای صمیمانه شما ،راهی نو را آغاز نماییم .

هدف ما درج نقطه نظرات ، نو نوشته ها ،تصاویردریافتی از شما و اخبار روزمره بدور از هر گونه طرفداری و با رعایت تمامی اصول نگارش و باایجادارتقاع سطح دانش مخاطب است تا خود را در کنار تان بدانیم .

این سایت را پیشاپیش به تمامی شما عزیزان هم وطن در سراسر گیتی تقدیم مینماییم .

           حمید بیات

سایت ما در شبکه های اجتماعی

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family